ANVRSGRSGRZ
2847 reviews geven ons een
4,7 van 5
BIJ SUMMIT TRAVEL KRIJG JE
RUIM AANBOD MINI SKI'S
ZEER PERSOONLIJKE SERVICE
MEER DAN 21 JAAR ERVARING!
BETROUWBAARHEID EN ZEKERHEID
RUIM AANBOD MINI SKI'S

Calamiteitenfonds

Summit Travel BV (KvK 24349115) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat jij als Nederlandse consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Andere nationaliteiten vallen ook binnen de garantieregeling. indien:
  • de reis vanuit Nederland plaatsvindt
  • de reis geboekt is op de Nederlandse (.nl) website van de deelnemer
  • de reis geboekt is m.b.v. de Nederlandse callcenter van de deelnemer
Als bijdrage aan het Calamiteitenfonds geldt een verplichte bijdrage van €2,50 per groep van maximaal 9 deelnemers . 

Lidmaatschapnummer Calamiteitenfonds: 2951


© 2003-2024 Summit Travel
ANVRSGRSGRZ
  • Privacy Policy
  • Disclaimer